Na serveru by se každý měl řídit jakýmisi pravidly, které zajistí přátelský a vstřícný kontakt jak mezi hráči navzájem, tak mezi hráčem a serverem, proto na serveru máme seznam základních pravidel. Tyto pravidla nejsou od toho, aby Vás, jakožto hráče nijak omazovala nebo šikanovala. Většina pravidel vychází ze základů slušného chování a respektu.

Seznam pravidel:

  • Chovat se slušně a spořádaně
  • Negriefovat cizí budovy – to, že nemají residenci neznamená, že jsou vaše a můžete je griefovat !
  • Neničit úmyslně přírodu (Odpalování TNT, spawn Withera okolo warpů, …)
  • Být ohleduplný a respektovat jak ostatní hráče, tak A-Team
  • Budovat přátelskou komunitu bez urážek a nenávisti – pokud Vám někdo vadí, prostě jej ignorujte – není to složité 🙂
  • Nepoužívat hacky a glitche – používejte jen věci, které obsahuje základní verze Minecraftu a neupravuje nijak hratelnost, to znamená žádný x-ray, fly, speed, x-ray resource packy, a podobné
  • Úmyslně nezatěžovat server – neznamená to, že bychom zakazovali automatické farmy, to vůbec, ale řiďte se pravidla “všeho s mírou”

Při porušení pravidel

Jde o závažnost přestupku – rozhodně nechceme nikoho ihned banovat, ale pokud by se jednalo o závažný přestupek, může to vyústit i v takové radikální řešení. Zpravidla se můžete setkat s těmito tresty, které jdou v pořadí: 

 Napomenutí → Mute/Kick → Jail → Dočasný ban → Ban → IP Ban

Míra trestu je na uvážení uživatele, který problém řeší (např. Admin, Helper, Majitel). Každá role má jiný limit trestů, které může udělovat, ale to neznamená, že byste je neměli respektovat. Nejlepší by bylo řídit se pravidlem, že A-Team má vždy pravdu a měl by se respektovat – opět ne proto, abychom si z vás utahovali či vás znemožňovali, ale proto, že chceme udržovat klidný chod serveru a respektování pravidel k tomu neodmyslitelně patří.

Všichni hráči musí uposlechnout A-Team